Tạp Nhạp Đủ Thứ Trên Đời


Dưới đây là những trích lục từ lời kể lại, email vụn vặt của anh em trong nhóm . Ai nói ǵ bậy bạ từ xưa đến nay đều có thể bị đăng lên đây cho thiên hạ cười chơi . Không ai chịu trách nhiệm ǵ hết về thứ tự thời gian, chi tiết cũng như độ chính xác của những mẩu chuyện ở đây . Nếu nạn nhân nào cảm thấy sự thật bị xuyên tạc qúa đáng th́ xin cứ tự tiện lên tiếng ... xuyên tạc lại .
Chuyện Đời Xưa

Danh Ngôn

Trang Mục Lục Chính


Make your own free website on Tripod.com