Danh sch Lớp Đệ Thất 10 - Lớp Chn 10

(Thể theo tr nhớ của Sơn Ci)
 1. Hồ Thượng Anh (tự Hồ Em)
 2. Chu Ngọc Đm
 3. Nguyễn văn Be
 4. V văn Bnh
 5. Phạm văn Chnh
 6. Nguyễn Việt Cường (sau chuyển qua trường Cao Thắng hay Nguyễn Trường Tộ g đ)
 7. L Ngọc Của (tự ng gi Noel)
 8. Bi văn Hạnh
 9. Nguyễn Minh Hang (tự Hang C Lc)
 10. Đặng Đức Hợp
 11. L Phong Hổ (tự Cọp Go)
 12. Lương văn Hng (tự Hng Địa)
 13. Hynh Hữu Kim (tự Kim Đen)
 14. Lm văn Kim (hay Trần văn Kim, tự Kim Cọ)
 15. Phạm Vĩnh Lang
 16. Hồ Bữu Linh ( Linh Xng X, sau nầy chuyển qua trường Cao Thắng)
 17. Lưu Trọng Minh (ngy xưa Tổng Phệ {thầy Tăng văn Chương} ku n l thằng H, v n l Trưởng Ban Kỹ Luật, chuyn mn ra đứng h : Nghi.......m !!! )
 18. Nguyễn văn Minh
 19. Lm Hu Mộc
 20. Nguyễn văn Nam (c anh sinh đi l Nguyễn văn Vn học lớp 6/6)
 21. L Trung Nghĩa (tự Nghĩa Lc tại v c ... lc)
 22. Thi văn Ngn
 23. Ng Tọai Nguyện
 24. Nguyễn Hữu Nhn
 25. Nguyễn Tấn Nh (từng bị Hng Địa đập xịt mu mũi tại nh xe khi chơi tr Pass- x vi/ xe đạp, lm đẩy bộ ra ngai bơm gần chết)
 26. Nguyễn Đức Ph (miệng lc no cũng như đang ngậm kẹo)
 27. Nguyễn Hữu Ph (tự o Mỏng, Bắc Kỳ, ở gần nh Tn No, sau nầy bỏ mnh trong khi vượt bin)
 28. Liu Đnh Phng
 29. Nguyễn văn Sang
 30. Phạm Ngọc Sng
 31. Bi Lương Sơn
 32. Nguyễn văn Sơn
 33. Nguyễn Minh Sơn (nh c xe byt)
 34. Trương Minh Sơn (tự Sơn Địa hay Pascal Việt Nam)
 35. Nguyễn Thi Sơn
 36. Trần Ngọc Sơn (tự Sơn Ci)
 37. Trần Tấn Tm (tự Tm Bi)
 38. Đinh B Thnh
 39. Trần Đức Thnh (tự Thnh Con)
 40. Trần Thạnh
 41. Nguyễn Tấn Thọ (tự Qủy Ru Xanh)
 42. Nguyễn văn Thơm (sau nầy buồn đời đ nhảy sng Si Gn tự vận)
 43. Hồ văn Thu (tự Bua Dong, chuyển qua trường Cao Thắng)
 44. Phạm Dũng Tiến (tự Ty Con v tốt tướng hay tốt ...củ ?)
 45. Phạm Hồng Tiến
 46. Nguyễn Trung Tn (tự Thầy Bi, Tn No, Tn Cận)
 47. Thi Cng Tan
 48. Hồ Hữu Trung
 49. Trần Tất Tuấn
 50. Chu Kinh Xuol (hay Xuồng muốn đọc sao ty )
 51. Liu Thanh Vn
 52. Nguyễn Thanh Vin ( tự Vin Steve/ X Tiu v c ci mục ruồi bự trn mặt)

Sĩ số lớp: 52 (Ngy nay hiện diện ở đy: le que vi đứa)

Sau đ khi ln lớp Mười B3, một số chuyển qua ban A v c một số tr mới nhập vo từ lớp Chn 7 cng cc trự mới thi đậu vo lớp Mười.Danh Sch Những Tr Mới Nhập Lớp Mười B3
 • Vũ Dương Ngọc Bch (bnh xe Barlow)
 • Phan Trọng Minh Chu
 • Vũ Sơn Giang
 • Trần Hữu Hiếu (tự Từ Hải. Hiếu v Bnh Ch Thnh thường đi ln G Vấp chơi, muốn biết r chi tiết th hỏi thằng Hồ Em sẽ r).
 • L văn Ha (tự Ha Lp)
 • Nguyễn văn Hng (tự Hng Ốm)
 • Phan Việt Hng (bơi lội)
 • L Trung Hưng
 • Nguyễn Tấn Khanh
 • Rcom Khiết (tự Cơm Kht)
 • Vũ Đnh Nam (tự Nam H v răng h)
 • Vương Nam (chu họ của Vương Vũ, v l đệ tử chn truyền của y t Vương Thư)
 • Nguyễn Trần Phước (tự Lng Thng)
 • Bnh Ch Thnh (tự Bnh Long Anh Dũng)
 • V Hữu Thảo


Trang Mục Lục Chnh


Make your own free website on Tripod.com