Danh Ngn


"Thưa cc bạn, phần ẩm thực gồm c ăn v uống ... "

Tn No (Trưởng Ban X Hội lớp 10?) đứng trước lớp ni về tổ chức tiệc lin hoan cuối năm


"Lựu Đạn !!"

Vũ Sơn Giang


" Đại Diện l Mặt Bự cn Đại Số l Số Thay Bằng Chữ "

Thầy Đng dạy Ton lớp Thất 10


"Tụi by l đồ chết cha chết mẹ, tri sng lạc chợ ..."

Thầy Mt-Tờ Sang dạy Anh Văn (chuyn mặc quần cho lng) ku đm quỷ nhỏ lớp Thất 10


"Tụi by cn nhỏ chưa đọc tập thơ của tao được. Về ni với anh chị tụi by mua m đọc".

Thầy Tạ K quảng co tập thơ Sầu Ở Lạị sau khi thầy được giải thưởng Văn Học cuả Tổng Thống


Tạp Nhạp
Trang Mục Lục Chnh


Make your own free website on Tripod.com